#BYCKOBIETA On Tour

Agata Sałatka

prelegentka

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista ds. zarządzania zespołami ludzkimi.

Przez wiele lat była rzecznikiem prasowym lubuskiej Policji, odpowiadając za kontakty z mediami oraz strategię medialną firmy. Swoje doświadczenie i wiedzę rozwijała pełniąc funkcję naczelnika wydziału komunikacji społecznej w lubuskiej Policji. Tworzyła i prowadziła projekty usprawniające obieg informacji w firmie oraz budowała system komunikacji wewnętrznej.

Organizowała uroczystości, spotkania, konferencje, konkursy o zasięgu wojewódzkim i regionalnym. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu kontaktów z mediami oraz budowania wizerunku.

W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. prowadziła ze studentami ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Od kwietnia 2019 roku zajmuje stanowisko rzecznika prasowego w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.