#BYCKOBIETA On Tour

Jolanta Kwaśniewska

prelegentka

była Pierwsza Dama Polski (1995 – 2005), Założycielka i Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”.

Z wykształcenia prawniczka, jest członkinią wielu organizacji międzynarodowych oraz honorową patronką licznych inicjatyw o zasięgu europejskim i światowym. Inicjatorka oraz organizatorka różnorodnych i wyjątkowo udanych kampanii prozdrowotnych dotyczących raka piersi, chorób serca, cukrzycy, AIDS. Społeczniczka, zwolenniczka udziału jak największej liczby kobiet w życiu politycznym i społecznym kraju. Od wielu lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Prowadzi szkolenia dla kobiet wychodzących z bezrobocia, a także szkolenia wizerunkowe. Jest współzałożycielką Kongresu Kobiet, honorową przewodniczącą polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Vital Voices, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu. Pełni również funkcję Honorowej Patronki polskiej filii Dress for Success, której celem jest promowanie niezależności ekonomicznej kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. Jolanta Kwaśniewska działa na rzecz osób starszych, propagując zdrowy styl życia i aktywność w każdym wieku. Od 2013 roku inicjatorka wiodącego programu Fundacji – „Oswajanie starości”. Za działalność charytatywną oraz humanitarną uhonorowana wieloma krajowymi, jak również międzynarodowymi nagrodami i odznaczeniami, w tym tytułem Orderem Uśmiechu. Niepoprawna optymistka. Założyła Fundację „Porozumienie Bez Barier”, by pokazać, że można skutecznie pomagać innym. Ulubione powiedzenie Jolanty Kwaśniewskiej: „Więcej pary w koła, mniej w gwizdek”.