#BYCKOBIETA On Tour

Mikołaj Maciejewski

prelegent

Mikołaj Maciejewski – kulturoznawca, koordynator, producent wydarzeń artystycznych, doradca i szkoleniowiec. Przez kilkanaście lat związany z fundacją poznańskiego festiwalu Malta. Współorganizował wiele spektakli teatralnych i tanecznych, koncertów, wystaw i pokazów filmowych najważniejszych maltańskich artystów ostatnich dwóch dekad.

Od stycznia 2012 do lutego 2019 roku pracował w Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, na stanowisku głównego producenta i koordynatora programu Stary Browar Nowy Taniec. Z sukcesami angażował się w liczne projekty o charakterze międzynarodowym. Przez ostatnie trzy lata pracy dla ASF pełnił funkcję pełnomocnika zarządu fundacji.

Od kilku lat fascynuje go tematyka związana z rozwojem publiczności. W 2015 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego efektem było stworzenie podręcznika dobrych praktyk z zakresu audience development. Dzięki stypendium uczestniczył w prestiżowych konferencjach i szkoleniach oraz odbył szereg wizyt studyjnych w europejskich instytucjach kultury. Jest alumnem Atelier for Young Festival Managers (Gwangju, Korea Południowa), absolwentem IV. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz absolwentem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Rozwój publiczności realizowanych w ramach międzynarodowego programu CONNECT. Knowledge Alliance for Audience Development. W 2019 roku założył firmę szkoleniowo-produkcyjną AudienceLab.

Nowo zdobywaną wiedzę i umiejętności wykorzystuje szkoląc ludzi i rozwijając ich kompetencje jako AudienceLab. Z Agatą Wittchen-Barełkowską współtworzy NU Foundation, fundację łączącą środowiska kultury i biznesu oraz wspierającej rozwój kadr kultury w Polsce.